Jess Bruja{noviembre 24, 2010}  
POR: PEDRO GALLARDOQUINZENA CONCENTRACIÓ PER LA VERITAT, LA JUSTÍCIA I LA REPARACIÓ.

DECIMOQUINTA CONCENTRACIÓN POR LA VERDAD, 
LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN. 
DONES LLUITADORES, DONES RESISTENTS. 
Mujeres luchadoras,
MUJERES RESISTENTES

Mujeres que por fin ya no eran sólo hijas de, madres de, hermanas de, de hombres. Eran mujeres que tenían derechos, que conquistaban derechos, que hacían valer derechos en una sociedad que las otorgaba el título de ciudadanas. Eran las mujeres de la República. 

Dones que van omplir els carrers per a celebrar el triomf del Front Popular, que van tenir activitat política ocupant càrrecs als partits ia l’administració, regidories, alcaldies, minisMujeres que llenaron las calles para celebrar el triunfo del Frente Popular, que tuvieron actividad política ocupando cargos en los partidos y la administración, concejalías, alcaldías, ministerio. Dones que van poder formar-se i tenir accés a l’educació superior, no només testimonialment, que van ocupar llocs de treball que eren propietat privada dels homes. Mujeres que pudieron formarse y tener acceso a la educación superior, no sólo testimonialmente, que ocuparon puestos de trabajo que eran propiedad privada de los hombres. Dones que gaudien d’un estat de llibertat pioner al món, dones protagonistes que tenien l’oportunitat d’escriure la història. Mujeres que gozaban de un estado de libertad pionero en el mundo, mujeres protagonistas que tenían la oportunidad de escribir la historia. Encara que alguns poden dir que això no era la norma també es pot dir que la lluita per les conquestes socials i la igualtat d’oportunitats, per a les dones i per als homes, era un camí sense retorn on s’havien de deixar enrere secles d’explotació i alienació. Aunque algunos pueden decir que eso no era la norma también se puede decir que la lucha por las conquistas sociales y la igualdad de oportunidades, para las mujeres y para los hombres, era un camino sin retorno donde se habían de dejar atrás acequias de explotación y enajenación.
Dones que després del cop d’estat feixista i la cruenta lluita per la defensa de la legalitat republicana van estar al front, milicianes amb el fusell plantant cara a l’enemic, conductores, aviadores, correus a primeraMujeres que tras el golpe de estado fascista y la cruenta lucha por la defensa de la legalidad republicana estuvieron al frente, milicianas con el fusil haciendo frente al enemigo, conductoras, aviadoras, correos en primera línea de fuego. Dones que van ocupar a la rereguarda els llocs de treball que havien deixat els homes: tramviàries, constructores de refugis i trinxeres, treballadores a fàbriques de munició, … Dones que es van organitzar i que van fer funcionar unes ciutats i uns camps sense homes, treballant sense descans amb la il·lusió de que el somni de la seva emancipació fos una realitat l’endemà. Mujeres que ocuparon en la retaguardia los puestos de trabajo que habían dejado los hombres: tranviarias, constructoras de refugios y trincheras, trabajadoras en fábricas de munición, … Mujeres que se organizaron y que hicieron funcionar unas ciudades y unos campos sin hombres, trabajando sin descanso con la ilusión de que el sueño de su emancipación fuera una realidad al día siguiente.
Dones que després de la victòria dels feixistes també van quedar captives i desarmades i van patir la repressió tant o més que els homes, però en el silenci i el sacrifici que durant segles la societat masclista catòlica havia imposat. Mujeres que tras la victoria de los fascistas también quedaron cautivas y desarmadas y sufrieron la represión tanto o más que los hombres, pero en el silencio y el sacrificio que durante siglos la sociedad machista católica había impuesto. Dones rapades, violades, humiliades, exhibides pels carrers després de prendre la popular ració d’oli de ricí. Mujeres rapadas, violadas, humilladas, exhibidas por las calles después de tomar la popular ración de aceite de ricino. Dones a les presons, castigades per les seves idees o per les idees dels homes que les envoltaven, torturades física i psicològicament, que van patir fam i malalties, algunes de les quals mai van traspassar els murs entre els quals estaven tancades. Mujeres en las cárceles, castigadas por sus ideas o por las ideas de los hombres que las rodeaban, torturadas física y psicológicamente, que sufrieron hambre y enfermedades, algunas de las cuales nunca traspasaron los muros entre los que estaban cerradas. Dones amb consells de guerra, condemnades a mort i assassinades, dones que eren passejades de nit i de dia, dones desaparegudes. Mujeres con consejos de guerra, condenadas a muerte y asesinadas, mujeres que eran paseos de noche y de día, mujeres desaparecidas. Dones a les què van robar els fills o que van veure com se’ls morien de gana als penals. Mujeres a las que robaron los hijos o que vieron cómo se les morían de hambre en los penaltis. Dones roges arrossegadores de pecats de llibertat, transmissores del gen roig, que portaven nens al món que havien de ser separats d’aquestes mares malaltes de progrés, alguns d’aquests nens fruits de les violacions dels falangistes durant els interrogatoris, entre pallissa i pallissa. Mujeres rojas arrastreros de pecados de libertad, transmisoras del gen rojo, que llevaban niños en el mundo que debían ser separados de estas madres enfermas de progreso, algunos de estos niños frutos de las violaciones de los falangistas durante los interrogatorios, entre paliza y paliza . Dones de l’exili que van perdre els seus fills a les platges franceses, que van deixar la seva vida allà, altres encara més lluny, als camps de concentració nazis. Mujeres del exilio que perdieron a sus hijos a las playas francesas, que dejaron su vida allí, otros aún más lejos, los campos de concentración nazis. Dones patidores i lluitadores que no van caure en el desànim perquè havien de lluitar molt dur per treure endavant allò que va quedar de la seva llar i la seva família, des de dins i des de fora de les presons. Mujeres sufridoras y luchadoras que no cayeron en el desánimo porque tenían que luchar muy duro para sacar adelante lo que quedó de su hogar y su familia, desde dentro y desde fuera de las prisiones.
Puntals de la societat sobre els quals es va construir la resistència i la lluita antifranquista, relegades a un paper secundari, van constituir la logística i la infraestructura sense la qual qualsevol projecte estat condemnat a ensorrar-se. Puntales de la sociedad sobre los que se construyó la resistencia y la lucha antifranquista, relegadas a un papel secundario, constituyeron la logística y la infraestructura sin la cual cualquier proyecto fue condenado a derrumbarse. Dona però no sempre companya, imprescindible però en segona fila, generosa però mal pagada. Mujer pero no siempre compañera, imprescindible pero en segunda fila, generosa pero mal pagado. Sense veu durant massa temps. Sin voz durante demasiado tiempo. Per aquestes dones és el nostre homenatge, per a les dones dels rojos, per a les dones roges, republicanes i antifeixistes. Para estas mujeres es nuestro homenaje, para las mujeres de los rojos, para las mujeres rojas, republicanas y antifascistas.
Queremos recordar que en 1931 llegó democráticamente una república con una constitución que hizo posible que la mujer, por fin, disfrutara del estatus de ciudadana. Muchas de estas mujeres están esperando que su derecho a la verdad, la justicia y la reparación sea una realidad. Y esto nos recuerda que el lunes día 6 de diciembre se volverá a celebrar una jornada para conmemorar la constitución del 78, monárquica por la gracia del dictador. Y que justamente esta tan alabada constitución, que la mayoría de la población actual no votó, cierra el paso, o eso dicen, a este derecho a la verdad, la justicia y la reparación para estas mujeres y para todos los luchadores antifascistas. Aquesta constitució és una trinxera d’impunitat, refugi d’aquells que van formar part de l’aparell de la dictadura franquista i la pactista transició. Esta constitución es una trinchera de impunidad, refugio de aquellos que formaron parte del aparato de la dictadura franquista y la pactista transición.
Enviado por Mesa de Cataluña
Remitido por interés
 “La libertad de expresión e información significa, entre otras cosas, darle  contenido a la pluralidad, nuestra auténtica riqueza, siendo intolerantes ante los que se  enervan por no aceptar, nosotros, ser unos desmemoriados.” 
A la memoria de las “Trece rosas”
Anuncios


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

et cetera
A %d blogueros les gusta esto: